W sprawie:
zawarcia przez gminę Słubice (Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna Niemiec) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia -Polska 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu nr 85

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXIX/294/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia