W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzecin

Data uchwały:
2020-12-17

Numer uchwały:
XXVII/283/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego