w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat