W sprawie:
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słubice

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/272/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego