W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/266/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
W dniu 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego