W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXVI/264/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego