w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia po Prostu Pracowni Rozwoju w Słubicach