W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych i części nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Data uchwały:
2020-11-05

Numer uchwały:
XXV/256/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojjewództwa Lubuskiego