w sprawie ogłoszenia wykazu budynku gospodarczego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 10 lat