w sprawie zmiany załacznika do zarządzenia Burmistrza Słubic w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z siedzibą w Słubicach