W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXIV/237/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędywm Województwa Lubuskiego