W sprawie:
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Zielone Wzgórza" w Słubicacch

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXIV/236/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego