W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXIV/234/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia