W sprawie:
zmiany Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Słubice na lata 2020-2023

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXIV/233/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego