W sprawie:
zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach oraz jego poszer

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXIII/226/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia