w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach