w sprawie zasad płatności za zajęcie terenu w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej