w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice lokali mieszkalnych z przeznaczaniem na mieszkania chronione