w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do wydawania decyzji administracyjnych o kierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Słubicach