UWAGA

Załącznik nr 8 do SIWZ (projekt budowlany) znajduje się pod linkiem:

https://slubice.pl/przetarg-nieograniczony-na-termomodernizacje-budynku-szkoly-podstawowej-nr-2-w-slubicach/