W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Słubice

Data uchwały:
2020-04-24

Numer uchwały:
XX/165/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 fni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego