DGW-5331-10/20

POSTANOWIENIE Nr 30/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słubice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.