w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 324/2016 Burmistrza Słubic z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Słubic z dnia 7 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Słubic z dnia 2 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 84/2019 Burmistrza Słubic z dnia 18 lutego 2019 r.