w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc parkingowych na terenie wewnętrznego parkingu Targowiska Miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego