W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/153/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniuku Urzędowym Województwa Lubuskiego