Zarządzenie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności