w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości prewspółczynnika oraz współczynnika VAT w gminie Słubice i jej jednostkach budżetowych