zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie