w sprawie ustalania stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Słubice