w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem miejsc parkingowych na terenie wewnętrznego parkingu Targowiska Miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach