W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Data uchwały:
2019-12-19

Numer uchwały:
XVIII/140/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia