Uchwała budżetowa gminy Słubice na 2019 rok została zmieniona:

1) Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach opublikowanymi: http://bip.slubice.pl/?c=925

2) Zarządzeniami Burmistrza Słubic opublikowanymi:  http://bip.slubice.pl/?c=933