W sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z oragnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publixcznego na lata 2020-2023

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/122/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego