W sprawie:
o zmianie uchwały Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kieurnków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/128/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia