w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu położonego na części działki stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w użyczenie na okres do 3 lat