W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVIII/150/08 rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XV/119/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia