Zamknij okno Drukuj dokument

Porządek i projekty uchwał XV Sesji RM w Słubicach zwołanej na 24 października 2019 r. o godz.12:00

Porządek XV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 24 października 2019 r., godz. 12:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.2.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2019 - DRUK nr 115,

b)    zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 116,

c)    określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice - DRUK nr 117,

d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK nr 118,

e)    określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Słubice - DRUK nr 119.

f)     ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach –DRUK nr 120,

g)    ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej–DRUK nr 121,

h)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice –DRUK nr 122,

i)     przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice –DRUK nr 123,

j)      zmiany uchwały Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice –DRUK nr 124,

k)    wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej –DRUK nr 125,

l)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 126.

 

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

Zamknięcie XV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

Załączniki

115 (1.3MB)    
116 (11.1MB)    
117 (160.5kB)    
118 (162kB)    
119 (140kB)    
120 (80.6kB)    
121 (75.8kB)    
122 (192.5kB)    
123 (677kB)    
124 (817.5kB)    
125 (2.1MB)    
126 (149.1kB)    
Uzasad. DRUK nr 121 (58.5kB)    
Uzasad. DRUK nr 126 (22.2kB)    
Uzasd. DRUK nr 120 (63.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Maria Kokocińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maria Kokocińska
Data wprowadzenia:2019-10-16 13:07:34
Opublikował:Maria Kokocińska
Data publikacji:2019-10-16 13:15:56
Ostatnia zmiana:2019-10-16 13:16:09
Ilość wyświetleń:535