Uchwała stwierdzjąca wybór ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach na kadencję 2020 r.-2023 r.: