Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słubice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.