o zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych