W sprawie:
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Data uchwały:
2019-06-27

Numer uchwały:
XI/82/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiegp