W sprawie:
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data uchwały:
2019-06-27

Numer uchwały:
XI/81/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia