Petycja w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Zielone Wzgórza" w Słubicach.

Treść petycji: załączony plik .

Data wpływu: 06.05.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: załączony plik: odpowiedź na petycję wraz z załącznikiem