W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wyskokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2019-04-25

Numer uchwały:
VIII/58/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.