W sprawie:
planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VII/50/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
PO upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.