W sprawie:
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/226/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego