W sprawie:
uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice -sołectwa Śiwecko

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/31/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego