w sprawie podziału rezerw w planie wydatków gminy Słubice na rok 2019