Termin sesji

Tematy posiedzeń

31 stycznia

1.           Informacja Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa i porządku w gminie oraz plan działania na bieżący rok.

2.           Spotkanie z szefami organizacji pozarządowych w celu zapoznania się z ich problematyką i oczekiwaniami

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

28 luty

1.           Informacja SMOK Słubice na temat gminnej kultury oraz analiza działań na rok 2019

2.           Informacja Biura promocji i współpracy zagranicznej na temat „Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2020-2030”

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

28 marca

1.           Szkolenie Radnych

2.           Podsumowanie Kampanii Ekologicznej „Eko młodzi gniewni”

3.           Informacja PUK Słubice na temat gospodarki odpadowej na terenie gminy Słubice

4.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

25 kwietnia

1.           Informacja ZUWŚ Słubice na temat realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”

2.           Informacja OPS Słubice na temat swojej działalności statutowej oraz sprawozdanie za rok 2018

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

9 i 30 maja

1.           Udział radnych w obchodach 3 i 8 maja.

2.           Wspólna sesja rad miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą

3.           Informacja SOSIR Słubice na temat podjętych działań w zakresie sportu i rekreacji w roku 2018 i plany na kolejne lata

4.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

27 czerwca

1.           Informacja ZAMK Słubice na temat stanu mienia komunalnego oraz sprawozdanie za rok 2018

2.           Udział radnych w zakończeniu roku szkolnego 2018/2019.

3.           Sprawozdanie z działalności za rok 2018: SMOK, Biblioteka, SOSiR

4.           Absolutorium dla Burmistrza za 2018 rok

5.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

Termin sesji

Tematy posiedzeń

29 sierpnia

1.           Informacja dyrektora ZAO Słubice na temat przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020

2.           Wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

26 września

1.           Udział radnych w gminnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020

2.           Udział radnych w obchodach rocznic 1 i 17 września.

3.           Informacja Biura Spraw Społecznych o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bieżącym roku

4.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

24 października

1.           Informacja wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska o stanie inwestycji gminnych

2.           Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

28 listopada

1.           Udział radnych w obchodach rocznicy odzyskania Niepodległości

2.           Informacja Sołtysów na temat realizacji swoich zadań

3.           Plan pracy komisji stałych na rok 2020.

4.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

19 grudnia

1.           Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2020.

2.           Budżet Gminy Słubice na rok 2020.

3.           Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał

Uwaga:

W razie konieczności termin i tematyka sesji może ulec zmianie