W sprawie:
nadania nazwy ulicy w obrębie 2 Golice, gmina Słubice

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LVI/446/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia je ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego